TONER je temeljem provedbe projekta KK.03.2.1.17.0294 održao prezentaciju o promicanju ravnopravnosti spolova i antidiskriminacije.